Skip links

Voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de PingPrice™-site

Artikel 1: Voorwerp

Deze Algemene Voorwaarden of Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen juridisch het gebruik van de diensten van de PingPrice-site en -app (hierna “de site” genoemd).

De toegang tot de site en de app vormt het contract tussen het bedrijf PingPrice en de Gebruiker en moet worden voorafgegaan door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Toegang tot dit platform betekent aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Juridische kennisgeving

De PingPrice-site wordt uitgebracht door de vennootschap PingPrice SRL onder het nummer BE0787330192, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Belle-Vuestraat 3b7 in 1000 Brussel. Bekijk de volledige juridische mededelingen.

Artikel 3: Toegang tot de site

De PingPrice-site en -app bieden gratis toegang tot de volgende diensten:

  • Vergelijking van productprijzen van verschillende supermarkten
  • Aanmaken van een winkelwagentje met producten die vergeleken kunnen worden
  • Ontvangen van meldingen over prijswijzigingen/acties

De site is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die nodig zijn voor toegang tot de diensten (computerapparatuur, internetverbinding enz.) zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toegang tot diensten speciaal voor leden is met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze toegang is ook mogelijk zonder identificatie, maar is dan beperkt.

Om onderhouds- of andere redenen kan de toegang tot de site zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging door de uitgever worden onderbroken of opgeschort.

Artikel 4: Verzameling van gegevens

Voor het aanmaken van een gebruikersaccount is het verzamelen van informatie op het moment van registratie op de site noodzakelijk en verplicht. In overeenstemming met de wet met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, gebeurt het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie met respect voor de privacy.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de Gebruiker recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van en verzet tegen zijn persoonsgegevens. Dit recht wordt uitgeoefend door: Het contactformulier

Artikel 5: Intellectueel eigendom

De merken, logo’s en de inhoud van de PingPrice-site (grafische illustraties, teksten enz.) zijn beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en door het auteursrecht.

Voor het reproduceren en kopiëren van inhoud door de Gebruiker is voorafgaande toestemming van de site vereist. In dit geval is elk gebruik voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden verboden.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid

Hoewel de op de site gepubliceerde informatie betrouwbaar wordt geacht, behoudt de site zich het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen te ontkennen.

De informatie die op de PingPrice-site wordt gepubliceerd, wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepresenteerd en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging van administratieve en wettelijke bepalingen na publicatie. Hetzelfde geldt voor het gebruik en de interpretatie van de informatie die op het platform wordt gecommuniceerd.

De site wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot virussen die de computerapparatuur van de gebruiker kunnen infecteren na gebruik of toegang tot deze site.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde.

De totale garantie van veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens wordt niet door de site gegarandeerd. De site verbindt er zich echter toe om alle daartoe vereiste methoden zo goed mogelijk toe te passen.

Artikel 7: Hyperlinks

De site kan hyperlinks bevatten. Door hierop te klikken verlaat de Gebruiker het platform. Deze laatste heeft geen controle en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de webpagina’s die op deze links betrekking hebben.

Artikel 8: Cookies

Tijdens bezoeken aan de site kan de automatische installatie van een cookie op de navigatiesoftware van de Gebruiker plaatsvinden.

Cookies komen overeen met kleine bestanden die tijdelijk op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies zijn noodzakelijk om de toegankelijkheid en navigatie op de site te garanderen. Deze bestanden bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

De informatie in cookies wordt gebruikt om de browserprestaties op de PingPrice-site te verbeteren.

Door op de site te surfen, accepteert de gebruiker cookies. Deze kunnen worden uitgeschakeld via de browsersoftware-instellingen.

Lees het cookiesbeleid.

Artikel 9: Contractduur

Dit contract is geldig voor onbepaalde tijd. De start van het gebruik van de diensten op de site betekent dat het contract van toepassing is op de Gebruiker.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Het ontbreken van een minnelijke oplossing van geschillen tussen partijen impliceert een beroep op de bevoegde Belgische rechtbanken om het geschil te beslechten.

Scannen, Vergelijken, Opslaan, Lachen!

Download de PingPrice™ app